จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ บ้านหนองแข้ดง อ.หนองพอกจ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปาชีพผานำ้ทิพย์ อำเภอหนองพอก เขตพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา”เราทำความดีด้วยหัวใจ “ร่วมกับผู้นำชุมชน และจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร.ช่วยกันตัดหญ้าและปรับภูมิทัศน์ริมถนนทางเข้าหมู่บ้านและ บริเวณถนนรอบโรงเรียนบ้านหนองแข้ดง หมู่ 4 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ให้สะอาด สวยงามสนองแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสามัคคี ปรองดอง ร่วมมือร่วมใจ ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม