“จิตอาสาพระราชทาน ร่วมอำนวยความสะดวกให้ให้ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19”
กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จาก มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม
ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดให้สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จ. ร้อยเอ็ด โดย รพ.ร้อยเอ็ดดำเนินการฉีดวัคซีนฯให้แก่ประชาชนเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 0830 – 1600 น.