เมื่อ 20 มี.ค.61 ร้อยบรรเทาสาธารณภัย มทบ.27 จัดกำลัง จำนวน 15 นายไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ประสบวาตภัย คือ นางศศิวิมล มินานันท์ บ้านเลขที่ 80 ม.3 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ที่ได้รับความเสียทั้งหลังจากพายุฤดูร้อน เมื่อ18 มี.ค.61พร้อมกับส่งมอบวัสดุ กระเบื้องหลังคาที่ได้รับการสนับสนุนจาก หจก.ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท สำหรับในการซ่อมแซมบ้านให้กับเจ้าบ้านและได้ร่วมกับอำเภอธวัชบุรี มอบถุงยังชีพให้กับ ปชช.ที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ด้วยครับ