“มทบ.27 และ พล ร.6 ตรวจพื้นที่เตรียมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2565”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อม คณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าตรวจพื้นที่เตรียมการจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี 2565 ในวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ บริเวณสนามหน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กองพลทหารราบที่ 6 เพื่อให้พิธีฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด