สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมใจ ผลิตหน้ากากอนามัย ต้านไวรัสcovid-19
ตามที่มีสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งติดต่อโดยละอองฝ่อยของเชื้อ ผ่านการไอ จาม หรือ สัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัสบริเวณ จมูก ปาก ตา ดังนั้น การป้องกันเบื้องต้นคือการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องทำกิจกรรม หรืออยู่ร่วมกับกลุ่มประชาชนในสถานที่แออัด ซึ่งจากสถานการณ์ที่หน้ากากอนามัยที่มีจำหน่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.คุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำสมาชิกแม่บ้านจัดกิจกรรมผลิตหน้ากากอนามัยผ้าสำหรับใช้ภายในครัวเรือนและกำลังพลภายในหน่วย โดยผ้าที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้คือ ผ้าสาลู ผ้าฝ้าย และผ้าใยสังเคราะห์ เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM2.5 โดยร่วมกันทำหน้ากากอนามัย จำนวน 1000 ผืน ไว้สำหรับใช้ และแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ยังเผยแพร่วิธีการทำหน้ากากอนามัยให้กับครอบครัวกำลังพล เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รอบค่ายฯ ต่อไป