“มทบ.27 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ พลทหารและลูกจ้างร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมกัน ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27