“ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมจิตใจคนไทย”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมกัน ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ณ ด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27