“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทน ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 2 มกราคม 2565 และโครงการ”จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 “ ณ โรงเรียนบ้านคำโพนสูง ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้บริการประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมฟื้นฟูสุขอนามัย การป้องกันโรค การบริการด้านทันตกรรม รวมทั้งพบปะเยี่ยมเยียน ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงข้อราชการที่สำคัญ รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการตามเสนอของประชาชนในพื้นที่ และร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส สร้างการรับรู้นโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดร้อยเอ็ดนำสู่การพัฒนา ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการเชิงรุก ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ,เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ,ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น, และประชาชน เข้าร่วมโครงการ
ในโอกาสนี้โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้จัดชุดแพทย์บริการฝังเข็ม เพื่อบำบัดรักษาโรค สำนักงานสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ดออกประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินด้วยระบบออนไลน์ และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพผาน้ำทิพย์ นำผลิตภัณฑ์ของโครงการมาจัดจำหน่าย สร้างความสุข ความประทับใจและรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชน