“มทบ.27 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย ณ กรมทหารราบที่ 16 จ.ยโสธร”

พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมภริยา เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา ตำบลบ้านเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมี พันเอก บุญเสริม บุญบำรุง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 เป็นประธานฯ โดยได้รับเกียรติจาก นาย ชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนฯ เข้าร่วมพิธีฯ