“ มทบ.27 ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564-2565 “
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564-2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 โดยได้นิมนต์พระภิกษุสามเณรจากวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียง มารับบิณฑบาต เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นประจำและต่อเนื่อง โดยมี นาย เชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมี พระปริยัติธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ บริเวณมณฑลพิธีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด