มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมใจ ปฏิบัติการล้างค่ายทหาร ให้ปลอดภัยจาก ไวรัส โควิด-19
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 0900 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 ,นายทหารฝ่ายเสนาธิการ คณะนายทหาร กำลังพล ครอบครัว และชุดปฏิบัติการฆ่าเชื้อโควิด ร่วมกิจกรรม Big cleaning day บริเวณบ้านพักของกำลังพล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สนับสนุนมาตรการของรัฐบาล และตามสั่งการของ ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 2 ที่มอบให้ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับปรับปรุง อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความแออัดและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคให้กับกำลังพล โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27และ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมกับชุดปฏิบัติการทำลายเชื้อ ฉีดพ่นนำ้ยาทำลายเชื้อที่บริเวณบ้านพักของกำลังพล พร้อมให้คำแนะนำ และให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ รวมทั้ง หัวหน้าห้องแถว กำลังพล และ ครอบครัวที่พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ ต่างร่วมแรงร่วมใจ ทำความสะอาด ล้างสิ่งปนเปื้อน อาคาร สถานที่ภายในค่ายประเสริฐสงคราม และบริเวณบ้านพัก เพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ในค่ายทหาร ซึ่งเป็นการพิทักษ์ ปกป้องกําลังพล และครอบครัว ของกองทัพบก เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมในการ ช่วยเหลือประชาชน ต่อไป