กองทัพบก โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎรที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน พื้นที่ ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนพื้นที่ ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนำกำลังพล จากกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ร่วมกับ สัสดีอำเภอโพนทอง, ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นฯ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนเมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2565 ให้กับ นางสาว บรรยาย พลเยี่ยม บ้านเลขที่ 192 หมู่ 16 ตำบล สระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนเทคโนโลยีพาณิชยการโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและชาวบ้านมีความพึงพอใจและขอขอบคุณกองทัพบกที่ได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที