“น้องทหารอิ่มท้อง เกษตรกรอิ่มใจ”
“มทบ.27 ออกช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19”
มณฑลทหารบกที่ 27 ออกสำรวจพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID – 19) โดยวันนี้ได้เข้าช่วยเหลือรับซื้อพืชผักสวนครัว จากเกษตรกร 2 ราย ที่บ้านดงยาง หมู่ 2 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และ รับซื้อปลาดุกจากวิสาหกิจชุมชน โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ของ เรือนจำมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อนำมาประกอบอาหารในโรงประกอบเลี้ยงเป็นอาหารให้กับกำลังพลต่อไป