“ทหารร้อยเอ็ด ร่วมถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต”
เช้าวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. พันเอกวินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์อุตะมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ซึ่งมี ข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่า ได้มาร่วมพิธีถวายราชสักการะในครั้งนี้