คณะศิษย์เก่า รร.จปร. ร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ 136 ปี
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และคณะศิษย์เก่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญถวายสังฆทานอุทิศกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ 136 ปี โดยมี พลตรี นิรัติศัย จุลภาค อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นประธานในพิธี ณ วัดอโศกวนาราม ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อจากนั้นได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา และคณะศิษย์เก่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำวงดนตรีคลาสสิกแบนด์ จากหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 27 บรรเลงบทเพลงสร้างความสุขให้แก่น้องๆนักเรียนภายในงานด้วย
(วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.09 น.)