อบรมมัคคุเทศก์น้อย มณฑลทหารบกที่ 27

548

อบรมมัคคุเทศก์น้อย มณฑลทหารบกที่ 27 พาทัวร์แหล่งท่องเที่ยวในค่ายประเสริฐสงคราม และสถานที่สำคัญในจังหวัดร้อยเอ็ด มัคคุเทศก์น้อยมณฑลทหารบกที่ 27 #พี่หาญพาเที่ยว #มัคคุเทศก์น้อย