วันที่7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น.พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 และร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาการเรียนตามแนวพระราชดำริ ดิน น้ำ ป่า ของนางวิมลลักษณ์ ไชหานาม ราษฎรบ้านดอนแตง ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฯ และพบปะสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561
พร้อมนี้ได้มีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะข้าราชการร่วมให้การต้อนรับลงพื้นที่ในครั้งนี้ โดยมีนายวรพล ภูภักดี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแตง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ