พิธีมอบใบประกาศนียบัตร มัคคุเทศก์น้อยมณฑลทหารบกที่ 27 รุ่นที่ 1

528

มทบ.27 มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับมัคคุเทศก์น้อย รุ่นที่ 1” #พี่หาญพาเที่ยว #มัคคุเทศก์น้อย