“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ) ที่ 3/2565”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ) ครั้งที่ 3/2565 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ,หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเข้าร่วมพบปะสร้างสัมพันธ์ภาพ พร้อมทั้งชี้แจงข้อราชการสำคัญ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด