มทบ.27 ร่วมพิธีมอบถังน้ำช่วยภัยแล้ง เครื่องอุปโภคบริโภคและเก้าอี้สุขา
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถังน้ำช่วยภัยแล้ง เครื่องอุปโภคบริโภคและเก้าอี้สุขา ณ หอประชุมโรงเรียนขัติยะวงษา ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานรับมอบ ถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร กล่องพลาสติกบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ขาดแคลน และเก้าอี้สุขาพลาสติก จำนวน 150 ชุด จากบริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด และทำการส่งมอบต่อให้กับ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อจากนั้นได้ปล่อยขบวนรถบรรทุกถังน้ำ เพื่อนำไปมอบให้กับหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ผู้ที่ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป