ทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 นำผักปลอดสารพิษและผลผลิตในโครงการมาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดให้แก่ กำลังพล และ พี่น้องประชาชนชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม เป็นประจำในช่วงเช้าและเย็น เพื่อช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19