มณฑลทหารบกที่ 27 กระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา แก่ทหารที่จะปลดจากกองประจำการ เป็นทหารกองหนุน รุ่นปีพุทธศักราช 2559
ผลัดที่ 1 **
************************************************
เวลา 07.30 น.วันที่ 27 เมษายน 2561
พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานกระทำพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2559 ผลัดที่ 1 ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร มีความมานะอดทน และไม่เคยได้พิจารณาทัณฑ์ ที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ที่สนามกีฬากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ซึ่งมีทหารกองประจำการที่ได้รับโล่เกียรติยศ จำนวน 4 นาย
และได้รับใบประกาศเกียรติคุณจำนวน 104 นาย เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้กับทหารกองประจำการ
ที่จะปลดจากประจำการเป็นทหารกองหนุน อันเป็นกำลังของชาติต่อไป ต่อจากนั้นเวลา 09.30 น. วันเดียวกัน
พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน กระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล         และผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2559 ผลัดที่ 1
ที่สนามกีฬากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
การสวนสนามประกอบด้วยมณฑลทหารบกที่ 27 และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16
เพื่อให้ทหารกองประจำการได้มีโอกาสอำลา “ธงชัยเฉลิมพล” ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทหารทุกคนเทิดทูนให้ความเคารพและให้คำปฏิญาณไว้ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับราชการทหารครบตามกำหนด ทำให้ทหารทุกคนเกิดความรู้สึกว่ายังมีความผูกพันกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เคยรับราชการ ในการนี้ พลตรี ปฏิกรณ์  เอี่ยมลออ     ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้โอวาทแก่ทหาร มีความบางตอน ว่า
นับว่าทุกคนได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทยอย่างสมบูรณ์ได้รับใช้ชาติ มีความเสียสละ ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจ จนส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆ สำเร็จลุล่วง เป็นประโยชน์ต่อหน่วย กองทัพบก และประเทศชาติ
ขอให้ทหารทุกนาย ที่ จะปลดประจำการให้ รักษาคำมั่นสัญญา ที่มีต่อธงชัยเฉลิมพลตลอดไป เมื่อออกไปสู่สังคมภายนอก ขอให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ รับใช้สังคมและบ้านเมืองด้วยความเต็มใจ
ยึดมั่นและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพอยู่เสมอ