“มทบ.27 kick off 7มิถุนายน ร่วมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”
วันนี้( 7 มิ.ย.61 )เวลา 15.00น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27/ผู้บัญชาการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มทบ.27ประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.27 คณะผู้บังคับบัญชา กำลังพลนายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ จาก มทบ.27 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารและร.16พัน.1 รวมทั้งสิ้น 350 นาย ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในค่ายประเสริฐสงคราม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด การเดินรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติดและจัดชุดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นยาเสพติดในค่ายทหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและกำจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากค่ายทหารรวมถึงชุมชนรอบค่าย เพื่อให้เป็นชุมชนสีขาวที่ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ปราบปรามกลุ่มผู้ค้าให้ลดจำนวนลง และนำผู้ติดยาเสพติดกลับเข้าสู่กระบวนการบำบัดและฟื้นฟู
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27ได้เน้นย้ำให้กำลังพลและครอบครัวให้ความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสกับทางราชการ เมื่อพบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและดำเนินการเชิงรุกทุกมาตรการ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหน่วย ไม่ให้เป็นแหล่งพักยา และต้องกำจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไปเพื่อลูกหลานซึ่งก็คือเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ https://www.youtube.com/watch?v=UbVijShtmoY