“หน่วยฝึกปลอดภัย เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ทหารใหม่ปลอดโรค”
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการตรวจ ATK เพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ ชุดครูฝึกทหารใหม่และทหารใหม่ ผลัด 1/66 ทุกนาย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ COVID-Free Setting และ Universal Prevention ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด