มณฑลทหารบกที่ 27 ปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/2562
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 บริเวณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กระทำพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 1 ต่อเนื่องกับวันพร้อมญาติทหารใหม่ ซึ่งหน่วยได้ดำเนินฝึกเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา จนครบกำหนดตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป สำหรับทหารทุกเหล่าของกองทัพบก และมีผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดี ทหารใหม่ทุกนายสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กองทัพบกกำหนด สำหรับพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ในวันนี้ กองทัพบกกำหนดให้หน่วย เชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองทหารใหม่ มาร่วมพิธี เพื่อเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ และพิธีสวมหมวกให้กับทหารใหม่
พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ กล่าวกับทหารใหม่ และผู้ปกครองของทหารใหม่ว่า พิธีปิดการฝึกทหารใหม่ในวันนี้ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทางมณฑลทหารทหารบกที่ 27 สามารถช่วยเหลือได้ ตามกำลังความสามารถและโอกาส ก็พร้อมและยินดีที่จะให้การช่วยเหลือ ขอให้ทหารใหม่ทุกนายดูแลครอบครัวให้ดี อย่าให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด เมื่อครบกำหนดกลับหน่วย ก็ขอให้กลับให้ตรงเวลา เพื่อจะได้ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบ พร้อมรับใช้ประเทศชาติตลอดการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์