“ไม่ทอดทิ้งกัน” มทบ.27 สร้างบ้านให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุด ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสร้างบ้านให้กับ นางสมจิตร์ ไสเสริม ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ 11 หมู่ 6 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง