“ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ฯ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 27 และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านแซงแหลม หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 7 ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ถึงภารกิจของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งช่วยกรอกกระสอบทราย เพื่อนำไปอุดรอยรั่ว ตามแนวพนังกั้นแม่น้ำชี สร้างความอุ่นใจ สร้างความสุข สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ พี่น้องประชาชน #ทหารอยู่เคียงข้างประชาชน #เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส