“ยินดีต้อนรับน้องทหารใหม่ ผลัด 1/65 มาเป็นครอบครัวเดียวกัน❤️Home of Army”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2565 เข้ากองประจำการวันแรก ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
ซึ่งการรับทหารใหม่จากภูมิลำเนาเริ่มจาก สัสดีอำเภอนำทหารกองเกินเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (swab test) ที่จุดบริการรถชีวนิรภัยเคลื่อนที่ ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ก่อนรายงานตัวทุกนาย (100%) มีการใช้แบบฟอร์มจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการคัดกรองโรค โดยคัดแยกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสีแดง คือผู้ที่คาดว่าจะติดเชื้อและบุคคลที่มีอาการ, กลุ่มสีเหลือง คือ ผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น มีประวัติเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแต่ไม่มีอาการ, กลุ่มสีเขียว คือ กลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยง เมื่อดำเนินการคัดแยกเรียบร้อยแล้ว กลุ่มสีแดง จะดำเนินการกักตัวโรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มสีเหลืองและ สีเขียว จะถูกส่งตัวเข้าหน่วยฝึกทหารใหม่ กักตัวสังเกตอาการ 7 วัน แล้วจึงเข้ารับการฝึกต่อไป
.
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกองทัพบก ในการดำเนินตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยการฝึกในพื้นที่ระบบปิด (Bubble and seal) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของไวรัส Covid -19 ทั้งนี้การฝึกจะเริ่มต้นจากเบาไปหาหนัก ให้น้องได้ปรับสภาพร่างกาย และเฝ้าระวังอันตรายจากโรคลมร้อน เพื่อให้น้องๆทหารใหม่ ฝึกภายใต้ระบบความปลอดภัยสูงสุด โดยการฝึกอยู่ภายใต้การกำกับดูแล และเน้นย้ำจากผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด