พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน
“มทบ.27 เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ แผ่เมตตา และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27