“เยี่ยมให้กำลังใจ แทนความห่วงใยจากกองทัพบก”
พันเอกประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 จำนวน 2 ครอบครัว คือ พลทหาร ธนรัตน์ ภูแมนนาค บ้านเลขที่ 192 หมู่ 2 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด และ พลทหาร ชัยมงคล ทองทัพ บ้านเลขที่ 110 ม.7 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาด้านสุขภาพ
.
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้กำลังใจญาติ และได้ให้ทหารใหม่ทั้ง 2 นาย พูดคุยกับครอบครัวผ่าน Application ZOOM เพื่อให้ทหารใหม่และญาติได้คลายความวิตกกังวล พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ และเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค แก่ญาติทหารใหม่ แทนความห่วงใยจากกองทัพบก สร้างขวัญ กำลังใจที่ดีแก่ทหารใหม่และญาติเป็นอย่างยิ่ง #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน