กิจวัตรประจำวันของน้องทหารใหม่(ช่วงเช้า) 😊
ตื่นเช้า(05.30 น.) วัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อประเมินอาการ หลังจากนั้นครูฝึกได้พาน้องๆออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย
วันนี้เริ่มฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ซึ่งครูฝึกได้ประเมินสภาพอากาศแล้วมีความเสี่ยงต่อการฝึก จึงให้น้องๆแต่งกายชุดครึ่งท่อนในการฝึก หลีกเลี่ยงการฝึกหนัก และดื่มน้ำมากๆอย่างน้อยชั่วโมงละ 1 ลิตร เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคลมร้อน (HeatStroke)
😊 ผู้ปกครอง ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ เราจะดูแลน้องๆทหารใหม่ เหมือนน้องคนเล็กของครอบครัว