“มทบ.27 ให้การต้อนรับที่ปรึกษาโครงการในพระราชดำริฯ/อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ”
พันเอก รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27(1) ให้การต้อนรับ นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ ที่ปรึกษาโครงการในพระราชดำริฯ/อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะทำงาน ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สนับสนุนโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 และโครงการทหารพันธุ์ดี ร.16 พัน.1