“ส่งความห่วงใย มอบให้ครอบครัวน้องทหารใหม่”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ ผลัด 1/2565 จำนวน 2 ครอบครัว คือ ครอบครัวของ พลทหาร ชาญวิทย์ แสวง อยู่บ้านเลขที่ 176 หมู่ที่ 1 บ้านดอกไม้ ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และครอบครัวของ พลทหาร วัชรพงษ์ ศรีเทียมเงิน บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 1 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นครอบครัวทหารใหม่ที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาด้านสุขภาพ
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้กำลังใจ และได้ให้ทหารใหม่ทั้ง 2 นาย ได้พูดคุยกับครอบครัวผ่าน Application ZOOM เพื่อให้น้องทหารใหม่และญาติได้คลายความกังวล พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ และเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค แก่ญาติทหารใหม่ สร้างขวัญ กำลังใจที่ดีแก่ทหารใหม่และญาติ แม้จะอยู่ห่างไกลกัน #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน