“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมเปิดตลาด จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ เป็นผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตลาด “จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร” โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพันทหารราบที่ 6 กำลังพล ครอบครัวและประชาชนชุมชนรอบค่ายฯ ร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ และศูนย์สาธิตการตลาดค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
.
ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตแก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายให้ หน่วยทหารในกองทัพบก ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ในพื้นที่ ชุมชนรอบค่าย และพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงที่สินค้าทางการเกษตร ราคาตกต่ำ และล้นตลาดอยู่ในขณะนี้ โดยใช้พื้นที่ว่างภายในค่ายจัดเป็นตลาด นัดการเกษตร เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร พ่อค้า ประชาชน รวมทั้ง กำลังพลและครอบครัวในพื้นที่รอบค่าย ได้นำสินค้าทางการเกษตร สินค้าอุปโภค บริโภค อาหารพื้นบ้านต่างๆ มาวางจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับ ครอบครัว รวมทั้งเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของ27
พี่น้อง ประชาชน
.
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 27 บรรเลงบทเพลงภายในงาน ,โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมวางจำหน่ายสินค้า และรพ.ค่ายฯ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน