มทบ.๒๗ นำขุนภักดี ๒๗ เข้าร่วมกิจกรรมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อ ๒๖ พ.ค.๖๒ พล.ต. ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗ อนุมัติให้ ชป.กร.มทบ.๒๗(ขุนภักดี ๒๗) เข้าร่วมกิจกรรมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ พ.ค.๖๒ ณ เวทีลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อ.เมือง จว.ร.อ. โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร.อ. เป็นประธานฯ พร้อม หน.ส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ และพี่น้องประชาชนร่วมรับชมการแสดง จำนวน ๗๐๐ คน ซึ่งการแสดงในวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๒ เป็นคืนที่ ๕ จังหวัดร้อยเอ็ดมอบให้ มทบ.๒๗ และ พล.ร.๖ รับผิดชอบ โดยการแสดงแบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนที่ ๑ ขุนศึก ๒๒ บรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทยปลูกจิตสำนึกรู้บุญคุณของแผ่นดิน, แสดงการใช้ท่าอาวุธประกอบดนตรี “แฟนซีดิว” และ ศิลปะป้องกันตัว มวยไทยไชยา ประกอบแสงสีเสียง ตอนที่ ๒ ขุนภักดี ๒๗ และศิลปินคืนถิ่น ประกอบด้วย รุ่งโรจน์ เพชรธงชัย, ประสาน เวียงสิมา, บานเย็น ศรีวงษา และ คณะหมอลำ “แฮ้งคอคำ”จัดการแสดง กิจกรรม “ปณิธานเพื่อประเทศไทย” รณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการดำเนินการในครั้งนี้สร้างความประทับใจ
แก่ผู้ชม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ “ทรงพระเจริญ”