มทบ.27 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6/2565
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.บ.จ.รอ.) ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด