“จัดระเบียบ ถนนสตรีทฟู้ดกองพลสิบ แก้ปัญหาการจราจรติดขัด”
เช้าวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พันเอก รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 บูรณาการร่วมกับปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดระเบียบถนนกองพลสิบในขั้นการบังคับใช้กฎหมาย โดยทำการเดินชี้แจงตักเตือน/แจ้งเตือน ว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการในปัจจุบันอยู่ในขั้นที่ ๓ ภายในเดือน มิถุนายน 2561 แยกเป็น ๓ ห้วง คือ ห้วงที่ 1 วันที่ 1 – 5 การออกประกาศกำหนดพื้นที่ในการจัดระเบียบการจราจร ห้วงที่ 2 วันที่ 6 – 15 ให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือนและดำเนินคดีจากเบาไปหาหนัก และห้วงที่ 3 วันที่ 16 – 30 บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จับกุมดำเนินคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
ในการลงพื้นที่เดินชี้แจงและแจ้งเตือนในวันนี้ พบว่าผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนผู้พักอาศัย ในสองข้างทางถนนผดุงพานิช และถนนกองพลสิบได้ให้ความร่วมมือดำเนินการแก้ไขบริเวณหน้าบ้านและร้านค้าของตนเองไม่ให้ล้ำเขตทางเดินเท้าและพื้นผิวจราจร เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนผู้พักอาศัย ทั้ง ๒ ข้างทางของถนนกองพลสิบ มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั้งยืนต่อไปhttps://www.youtube.com/watch?v=sgVh8QWAVa0