“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าหัวและเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ กรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และสมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าหัวและเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด หมู่ที่ 2 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ร่วมปลูกต้นยางนาและไม้มีค่า เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อจากนั้น พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ป่าชุมชนดงทำเลดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ป่าไม้ มีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ กว่า 1,200 ไร่ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นต้นแบบการอนุรักษ์ป่าให้กับชุมชนอื่นๆได้อย่างดี