รอง ผบ.มทบ.27 ประชุมร่วมจังหวัด เตรียมจัดงาน “เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวเมืองร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 25 พ.ค.61 เวลา1330 พล.ต.ปฎิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 อนุมัติให้ พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.มทบ.27 เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมเพื่อหาลือในการเตรียมจัดงาน “เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด ๒๔๓ ปี ” โดยมี นายชูชาติ ราชจันทร์ หัวหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด การจัดงานในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานตำนานเมืองสาเกตุนคร ให้เป็นการจัดงานประจำปีของจังหวัด เป็นการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว และส่งเสริมภาคเศรษฐกิจให้มีเม็ดเงินไหลเวียนในจังหวัดร้อยเอ็ดมากขึ้นhttps://www.youtube.com/watch?v=kA-kKEjfpe4