มทบ.27 ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มที่ 1
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เข้าพบปะ ให้กำลังใจประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวภายหลังการฉีดวัคซีน โดย มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายเดินทางมาฉีดวัคซีน ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 จำนวน 7,200 คน ณ อาคารศูนย์ประชุมใหญ่และนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดกำลังพล ดูแลความปลอดภัย และ ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้าย อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งนำวงคลาสสิคแบนด์ จากหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 27 จัดแสดงดนตรี บรรเลงเพลง ขับกล่อม สร้างความสุข ให้กับประชาชนในระหว่างรอรับวัคซีนด้วย