“จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19”
มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมอำนวยความสะดวก แนะนำสถานที่ ให้แก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม