มทบ.27 ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ พันเอก สาธิต อุ่นกาย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(ฝ่ายทหาร) นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณรอบอ่างธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย ส่วนราชการ ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำธวัชชัยให้ร่มรื่น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่