กกพ.มทบ.๒๗ : เมื่อ ๓๑ ต.ค. ๖๐ เวลา ๐๘๑๕ พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗ เป็นประธานในการอบรมศีลธรรมทหาร ประจำเดือน ต.ค. ๖๐ ด้วย ยศ.ทบ. กำหนดให้หน่วยทหารมีสถานที่อบรมไว้เป็นส่วนรวม ๑ แห่ง ใช้อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทางศาสนา โดยจัดการอบรมแก่กำลังพลและครอบครัว เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ เป็น วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท สมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ ๙ จึงกำหนด หัวข้อการอบรมศรีลธรรมวัฒนธรรมทหาร เรื่อง “ธรรมราชา” การอบรม โดย พระสงฆ์ ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย