“ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา”
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ประชาชนในพื้น และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินก่อสร้างที่พักสงฆ์ ในพื้นที่บริเวณบ้านญาติ บ้านเหล่ากา ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งปัจจุบัน ได้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก