พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ทูลเกล้าฯ ถวาย ผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 3 กระเช้า ได้แก่ กระเช้าผักสดโครงการทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบกที่ 27 กระเช้าไข่เค็ม โครงการทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบกที่ 27 และกระเช้าสมุนไพร โครงการทหารพันธุ์ดีโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักเอ 1 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
(เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 0900 น.)