“มณฑลทหารบกที่ 27 กำจัดผักตบชวาปรับภูมิทัศน์ลำห้วยเหนือให้สะอาด น่ามอง”
มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล ร่วมกำจัดผักตบชวา บริเวณฝายอ่างเก็บน้ำลำห้วยเหนือ และตามแนวลำคลอง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ลำคลองสะอาด น่ามอง เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่มาออกกำลังกาย และติดต่อราชการ ตามแผนปฏิบัติการกำจัดผักตบชวาของจังหวัดร้อยเอ็ด