มทบ.27 ร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ของวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด”
พันเอก รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ของวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ,หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ฯ ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด