“เยี่ยมชมและให้กำลังใจการประกวด วงดนตรีสากลร่วมสมัย “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน” ปี 2 ประจำปี 2566”
พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน” ปี 2 ประจำปี 2566 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย “วงดอกไผ่แบนด์” เข้าประกวดประเภทวงดนตรีสากลร่วมสมัย
โอกาสนี้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและ อุปกรณ์กีฬาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้