ผบ.มทบ.27 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563”

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 0900 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวถวายราชสดุดี และประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563”ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็น”ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย “ และเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบต่างๆในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฏร์และประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์