“กองทัพบก ห่วงใยมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพล”
วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 0830 น. พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย คุณเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะแม่บ้าน ฯ ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพล สังกัดกองทัพบก งวดที่ 18 ห้วงเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565 จำนวน 3 ราย รายละ 3,000 บาท และบุพการีที่พิการทุพพลภาพ ของกำลังพลกองทัพบก งวดที่ 14 ห้วงเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565 จำนวน 21 ราย รายละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 72,000 บาท ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และที่บ้านพักของกำลังพล ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพบก มอบให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการีที่พิการทุพพลภาพ เพื่อดูแลสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัว แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและนำเงินที่ได้ไปเป็นทุนประกอบอาชีพต่อไป #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน